Konference Rekreace a ochrana přírody

 

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

jménem Ústavu tvorby a ochrany krajiny LDF Mendelu v Brně si Vás dovolujeme pozvat na konferenci

„Rekreace a ochrana přírody“

pořádanou ve spolupráci s AOPK ČR - Správou CHKO Moravský kras, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, ČeMBA, Klubem českých turistů, Správou jeskyní ČR a Českou společností krajinných inženýrů

Konference se uskuteční 5. - 6. května 2010

ve Společenském a vzdělávacím centru zámku ve Křtinách.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 2 kreditními body.