Pomocná vědecká síla - nabídka spolupráce pro studenty

Pro studenty MENDELU nabízíme možnost spolupráce ve formě pomocné vědecké síly. Nabídka zahrnuje participaci na

  • vědecko-výzkumné činnosti ústavu, a to na terénních i kancelářských pracech
  • přípravě podkladů pro výuku - grafická úprava prezentací, vytváření posterů aj.

Optimální je spojení vypracování závěrečné práce a pomvěd aktivit. Aktuálně je možné se obracet na dr. Schneidera, nejlépe e-mailem.

Současně nabízíme podporu,konzultace a spolupráci na zpracování vědeckých a odborných článků (ať už do periodik či na konference) či posterů.