Praktické příklady pro výukový materiál Krajinná rekreologie

V roce 2010 připravujeme multimediální výukový materiál Krajinná rekreologie. Abychom maximalizovali jeho informační a vzdělávací hodnotu, hledáme koncepční materiály a příklady realizovaných praktických opatření zaměřených na podoru zvyšování rekreačního potenciálu krajiny. Obzvláště uvítáme příklady opatření, zaměřených nejen na podoru cestovního ruchu ale i rekreačních aktivit místních obyvatel (např. příměstské rekreační zóny, rozhledny, stezky pro handicapované osoby aj.). Zároveň hledáme i informace o omezování dopadů inteznivní rekreační zátěže či vandalismu na životní prostředí.

.

V materiálu bychom rádi prezentovali příklady (částí) projektové dokumentace, fotodokumentaci stavu před zahájením prací, v jejich průběhu a po uvedení do užívání. Smyslem je podpoření představivosti a rovněž seznámení studujících s průběhem přípravy a realizace.

.

Kromě rozšíření informovanosti o vašich aktivitách vám jako protislužbu nabízíme rovněž možnost umístění vašeho loga a odkazu na webové stránky Krajinná rekreologie.

.

Uvítáme, kontaktujete-li nás na některé z e-mailových adres:

                                            fialka.jitka(zavináč)atlas.cz, jschneider(zavináč)email.cz nebo lokatka(zavináč)email.cz

.

Těšíme se na případnou spolupráci

                                                                                                   Autoři projektu

.

Webové stránky budeme průběžně aktualizovat i v následujících letech, takže výzva je aktuální dlouhodobě